Majandusmängu juhend

Majandusmängu eesmärk on anda ettekujutus, kuidas erinevate ametite ning summadega on võimalik ära majandada ühe kalendrikuu jooksul.

Ette antud summaga kuu lõpuni välja tulla. Kui summa kulutatakse ära varem, siis mäng katkeb.

Mängija teeb esmalt põhivalikud: amet, perekond, transpordivahend, elamu, elukoht. Peale neid valikuid teeb mängija 4 nädala jooksul igal nädalal 6 valikut – 5 tööpäeva ja 1 nädalavahetus. Nädala jooksul valib mängija iga päev ühe olulise tegevuse: söök, transport, vaba aja veetmine. Lisaks on mängijal vaja toime tulla tema valikutest sõltuvate kohustustega, stressiga ning peibutistega.

Kui mängija on ette antud summaga kuu aega ära majandanud, mäng lõppeb ning mängijale kuvatakse ülevaade tehtud valikutest ja kulutustest.